Cách 3: Nhập đáp án từ File Excel vào App chấm thi.

Bước 1: Tải file đáp án mẫu dưới đây về

https://drive.google.com/file/d/1_7MztoKZcuBKmhwnhwt-VDIYl2Q1s8XO/view?usp=sharing

Bước 2: Làm theo Video hướng dẫn

  • Hướng dẫn cho Iphone

  • Hướng dẫn cho Android

  • Tôi có một file đáp án từ phần mềm trộn đề, giờ bạn muốn đưa vào file excel đáp án mẫu của QM, mời thầy cô và các bạn xem video