1. Bổ sung chấm các loại phiếu từ App khác.

Kể từ tháng 09/2022, chúng tôi giới thiệu gói chấm MAX nâng cấp cho app QM. 

Gói chấm mới này duy trì toàn bộ tính năng có từ gói PRO+ hiện tại mà thầy cô đang sử dụng và bổ sung thêm một tính năng cực kỳ hữu dụng đó là: Ngoài việc sử dụng các phiếu trả lời được App QM cung cấp, thầy cô còn có thể chấm được tất cả phiếu trả lời của các App khác như TNMaker, Azota. Mục đích phòng trường hợp đơn vị của quý thầy cô, đã sử dụng phiếu trả lời không phải do app QM cung cấp nhằm tạo thuận lợi nhất cho thầy cô và các em học sinh.

Hình ảnh minh họa dùng app QM để chấm phiếu Azota

Dưới đây mà một số loại phiếu app QM hỗ trợ thêm.

1. 1. Các loại phiếu của app TNMaker

TNMaker - 20

TNMaker - 40

TNMaker - 50

TNMaker - 60

TNMaker - 100

TNMaker - 120

TNMaker - 40 - Ngang

Azota - 120

1. 2. Các loại phiếu của app Azota

Azota - 120

Azota - A4 - TN và Tự luận

Azota - A6 - 50

Azota - A6 - 20

Azota - A8 - 20

2. Sửa loại phiếu lỡ chọn sai

Một khi đã tạo bài chấm, nhưng phát hiện mình đã chọn loại phiếu trong App QM không đúng với tờ phiếu trả lời học sinh đã làm bài.

Bước 1: Tạo bản sao

Bước 2: Sửa tên (nếu cần) , chọn loại phiếu phù hợp.