Tải phiếu trả lời trắc nghiệm

Đầy đủ tất cả các mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm

Thầy/ cô và các bạn hãy chọn mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm dưới đây cần dùng và tải về. Tiếp đến hãy  MỞ VỚI TRÌNH ĐỌC PDF của máy tính,  rồi hãy in.

Đừng mở xem trong Google Drvie và  Không IN TRỰC TIẾP TỪ GOOGLE DRIVE nhé, vì sau khi in ra sẽ bị hư phiếu đấy. Dành thời gian xem nhanh Video về các mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm mà thầy cô cần nhé.

Tải phiếu Trả lời thi Tốt nghiệp THPT 2025 tại đây

Tất các các loại phiếu trả lời trắc nghiệm dưới đây, thầy cô tải về in ra và cho các em học sinh tô. Sau đó dùng điện thoại có cài app chấm thi trắc nghiệm QM để quét qua tờ phiếu là có kết quả điểm ngay lập tức.

1. A4 - 50 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

2. A4 - 120 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu)

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

3. A5 - 50 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

4. A4 - Trắc nghiệm và Tự luận ( Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận)

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

5. A4 - 40 - Ngang (Mẫu phiếu trả lời 40 câu)

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

6. 120 - Thi THPT QG (KHÔNG KHUYÊN DÙNG)

Chi tiết thêm

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

Tất các các loại phiếu trả lời trắc nghiệm trên, thầy cô tải về in ra và cho các em học sinh tô. Sau đó dùng điện thoại có cài app chấm thi trắc nghiệm QM để quét qua tờ phiếu là có kết quả điểm ngay lập tức.

Ngoài ra còn rất nhiều các mẫu phiếu được phát triển ra từ 5 mẫu phiếu trên. Để phục vụ cho từng cấp học, từng đơn vị, từng kỳ thi, từng kỳ kiểm tra, từng đề kiểm tra, ..., . Mời thầy/ cô tải file Pdf này để xem thêm tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1IIqX9KWwnyPa2WXxMslnB-eUU6ovnMbk

Chung tôi cũng để dưới đây, những hướng dẫn thật chi tiết, thầy cô bấm vào xem, chắc chắn sẽ tìm được loại phiếu trả lời trắc nghiệm phù hợp với mình nhé.

Nhóm 1: Phiếu A4 - 50 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Nhóm 2: Phiếu A4 - 120 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu)

Nhóm 3: Phiếu A5 - 50 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Nhóm 4: Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận)

Nhóm 5. Phiếu A4 - 40 - Ngang (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu)

CÁC LOẠI PHIẾU KHÁC

Kể từ tháng 09/2022, ngoài việc sử dụng các phiếu trả lời được App QM cung cấp, thầy cô còn có thể chấm được tất cả phiếu trả lời của các App khác như TNMaker, Azota. Mục đích phòng trường hợp đơn vị của quý thầy cô, đã sử dụng phiếu trả lời không phải do app QM cung cấp nhằm tạo thuận lợi nhất cho thầy cô và các em học sinh.