Tải phiếu trả lời trắc nghiệm

Đầy đủ tất cả các mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm

Thầy/ cô và các bạn hãy chọn mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm dưới đây cần dùng và tải về. Tiếp đến hãy MỞ VỚI TRÌNH ĐỌC PDF của máy tính, rồi hãy in.

Đừng mở xem trong Google Drvie và Không IN TRỰC TIẾP TỪ GOOGLE DRIVE nhé, vì sau khi in ra sẽ bị hư phiếu đấy. Dành thời gian xem nhanh Video về các mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm mà thầy cô cần nhé.

Tất các các loại phiếu trả lời trắc nghiệm dưới đây, thầy cô tải về in ra và cho các em học sinh tô. Sau đó dùng điện thoại có cài app chấm thi trắc nghiệm QM để quét qua tờ phiếu là có kết quả điểm ngay lập tức.

1. A4 - 50 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm này khổ giấy A4, tối đa 50 câu.

 • Tương tự mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục (chỉ thêm các ô vuông đen để chấm trắc nghiệm bằng điện thoại với "chấm thi trắc nghiệm" App QM)

 • Được thiết kế để các em học sinh làm bài trong những kỳ kiểm tra, kỳ thi mà đề kiểm tra có số câu nhỏ hơn 50 câu.

 • Khi học sinh làm bài trắc nghiệm trên tờ phiếu này, thì giáo viên tạo bài chấm trong điện thoại cần chọn mẫu phiếu cùng tên "A4-50-Bộ GD"

 • Các em học sinh có thể dùng phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu này, nhưng có thể tô ít hơn 50 câu ( tô tùy ý từ 1 đến 50 , còn lại không tô) thì phần mềm "chấm thi trắc nghiệm" App QM vẫn chấm được.

 • Ngoài ra còn rất nhiều mẫu phiếu khác nhau, được chúng tôi thay đổi vài thông tin cho phù hợp với từng kỳ kiểm tra, từng đơn vị trường học, hoặc kiểu cắt phách hay không phách. Các mẫu phiếu đó bản chất được phát triển từ mẫu phiếu trả lời trăc nghiệm "A4-50-Bộ GD" này. Nên khi chấm, thầy cô cần xem bên hông tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh làm bài, sẽ có tên loại phiếu để chọn trong điện thoại cho đúng.

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

2. A4 - 120 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu)

 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm này khổ giấy A4, tối đa 120 câu.

 • Tương tự mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục (chỉ thêm các ô vuông đen để chấm trắc nghiệm bằng điện thoại với "chấm thi trắc nghiệm" App QM)

 • Được thiết kế để các em học sinh làm bài trong những kỳ kiểm tra, kỳ thi mà đề kiểm tra có số câu nhỏ hơn 120 câu. Thông thường là bài kiểm tra tổ hợp 3 môn "Khoa học Tự nhiên" và "Khoa học Xã hội".

 • Khi học sinh làm bài trắc nghiệm trên tờ phiếu này, thì giáo viên tạo bài chấm trong điện thoại cần chọn mẫu phiếu cùng tên "A4-120-Bộ GD"

 • Các em học sinh có thể dùng phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu này, nhưng có thể tô ít hơn 120 câu ( tô tùy ý từ 1 đến 120 , còn lại không tô) thì phần mềm "chấm thi trắc nghiệm" App QM vẫn chấm được.

 • Ngoài ra còn rất nhiều mẫu phiếu khác nhau, được chúng tôi thay đổi vài thông tin cho phù hợp với từng kỳ kiểm tra, từng đơn vị trường học, hoặc kiểu cắt phách hay không phách. Các mẫu phiếu đó, bản chất được phát triển từ mẫu phiếu trả lời trăc nghiệm "A4-120-Bộ GD" này. Nên khi chấm, thầy cô cần xem bên hông tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh làm bài, sẽ có tên loại phiếu để chọn trong điện thoại cho đúng.

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

3. A5 - 50 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm này khổ giấy A5 (một nửa tờ A4), tối đa 50 câu.

 • Nó được thiết kế sẵn 2 tờ phiếu trong 1 tờ giấy A4, thầy cô chỉ cần in ra khổ A4 và cắt đôi, nhằm tiết kiệm giấy.

 • Khi học sinh làm bài trắc nghiệm trên tờ phiếu này, thì giáo viên tạo bài chấm trong điện thoại cần chọn mẫu phiếu cùng tên "A5-50"

 • Các em học sinh có thể dùng phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu này trong các kỳ kiểm tra trên lớp, các em có thể tô ít hơn 50 câu ( tô tùy ý từ 1 đến 50 , còn lại không tô) thì phần mềm "chấm thi trắc nghiệm" App QM vẫn chấm được.

 • Ngoài ra còn rất nhiều mẫu phiếu khác nhau, được chúng tôi thay đổi vài thông tin cho phù hợp với từng kỳ kiểm tra, từng đơn vị trường học, hoặc kiểu cắt phách hay không phách. Các mẫu phiếu đó, bản chất được phát triển từ mẫu phiếu trả lời trăc nghiệm "A5-50" này. Nên khi chấm, thầy cô cần xem trong tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh làm bài, sẽ có tên loại phiếu để chọn trong điện thoại cho đúng.

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

4. A4 - Trắc nghiệm và Tự luận ( Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận)

 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận này khổ giấy A4, tối đa 50 câu trắc nghiệm, còn lại để trống làm tự luận.

 • Tương tự mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục (chỉ thêm các ô vuông đen để chấm trắc nghiệm bằng điện thoại với "chấm thi trắc nghiệm" App QM)

 • Được thiết kế để các em học sinh làm bài trong những kỳ kiểm tra, kỳ thi mà đề kiểm tra có cả phần tự luận và trắc nghiệm.

 • Khi học sinh làm bài trắc nghiệm trên tờ phiếu này, thì giáo viên tạo bài chấm trong điện thoại cần chọn mẫu phiếu cùng tên "A4-Trắc nghiệm và Tự luận"

 • Các em học sinh có thể dùng phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận 50 câu này, nhưng có thể tô ít hơn 50 câu ( tô tùy ý từ 1 đến 50 , còn lại không tô) thì phần mềm "chấm thi trắc nghiệm" App QM vẫn chấm được.

 • Ngoài ra còn rất nhiều mẫu phiếu khác nhau, được chúng tôi thay đổi vài thông tin cho phù hợp với từng kỳ kiểm tra, từng đề kiểm tra, từng đơn vị trường học, hoặc kiểu cắt phách hay không phách. Các mẫu phiếu đó, bản chất được phát triển từ mẫu phiếu trả lời trăc nghiệm "A4-Trắc nghiệm và Tự luận" này. Nên khi chấm, thầy cô cần xem bên hông tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh làm bài, sẽ có tên loại phiếu để chọn trong điện thoại cho đúng.

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

5. A4 - 40 - Ngang (Mẫu phiếu trả lời 40 câu)

 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm này khổ giấy A4, tối đa 40 câu, dạng phương ngang

 • Được thiết kế để giúp giáo viên có thể chèn luôn ảnh (chúng tôi có để dạng ảnh) tờ phiếu này vào luôn đề kiểm tra file Word của thầy cô. Sau khi in ra, thì đề và phiếu trả lời trắc nghiệm cùng chung tờ giấy, rất gọn gàng cho kiểm tra trên lớp của giáo viên.

 • Khi học sinh làm bài trắc nghiệm trên tờ phiếu này, thì giáo viên tạo bài chấm trong điện thoại cần chọn mẫu phiếu cùng tên "A4-40-Ngang". Và khi thao tác chấm, giáo viên cần xoay tờ phiếu trả lời 90 độ, đưa mã đề lên phía trên, rồi dùng điện thoại quét.

 • Các em học sinh có thể dùng phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu này, nhưng có thể tô ít hơn 40 câu ( tô tùy ý từ 1 đến 40 , còn lại không tô) thì phần mềm "chấm thi trắc nghiệm" App QM vẫn chấm được.

 • Ngoài ra còn rất nhiều mẫu phiếu khác nhau, được chúng tôi thay đổi vài thông tin cho phù hợp với từng kỳ kiểm tra, từng đơn vị trường học, hoặc kiểu cắt phách hay không phách. Các mẫu phiếu đó, bản chất được phát triển từ mẫu phiếu trả lời trăc nghiệm "A4-40-Ngang" này. Nên khi chấm, thầy cô cần xem bên hông tờ phiếu trả lời trắc nghiệm của học sinh làm bài, sẽ có tên loại phiếu để chọn trong điện thoại cho đúng.

Tải về

a. Ảnh xem trước

b. Chọn phiếu để chấm bằng điện thoại

Tất các các loại phiếu trả lời trắc nghiệm trên, thầy cô tải về in ra và cho các em học sinh tô. Sau đó dùng điện thoại có cài app chấm thi trắc nghiệm QM để quét qua tờ phiếu là có kết quả điểm ngay lập tức.

Ngoài ra còn rất nhiều các mẫu phiếu được phát triển ra từ 5 mẫu phiếu trên. Để phục vụ cho từng cấp học, từng đơn vị, từng kỳ thi, từng kỳ kiểm tra, từng đề kiểm tra, ..., . Mời thầy/ cô tải file Pdf này để xem thêm tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1IIqX9KWwnyPa2WXxMslnB-eUU6ovnMbk

Chung tôi cũng để dưới đây, những hướng dẫn thật chi tiết, thầy cô bấm vào xem, chắc chắn sẽ tìm được loại phiếu trả lời trắc nghiệm phù hợp với mình nhé.

Nhóm 1: Phiếu A4 - 50 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Nhóm 2: Phiếu A4 - 120 - Bộ GD (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 120 câu)

Nhóm 3: Phiếu A5 - 50 (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu)

Nhóm 4: Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận)

Nhóm 5. Phiếu A4 - 40 - Ngang (Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu)