Phiếu Thi Tốt nghiệp 2025

1. Thông tin đến thầy/ cô và các bạn:

Kể từ Tháng 02 năm 2024, chamthi.com - ra mắt phiên bản dành riêng cho chấm thi Tốt nghiệp 2025.

Ảnh 1:  Tờ phiếu thi TN 2025

Ảnh 2: Ví dụ tạo bài chấm

Ảnh 3: Thao tác chấm

Ảnh 4: Kết quả chấm

3. Chi tiết cách sử dụng

3. 1. Sử dụng bằng hình ảnh

3. 3. Video ngắn hướng dẫn

Android

Iphone

4. Tính năng nâng cao

4. 1. Sao chép nhanh bài kiểm tra

Với Iphone

Với Android

4. 2. Nhập đáp án với file Excel

a. Tải file Excel mẫu về máy tính và chỉnh sửa

a. Đưa file Excel vào App Chấm thi tốt nghiệp 2025

Android

Iphone

4. 3. Nhập đáp án với ảnh QR Code

Android

Iphone

4. 4. Nhập đáp án bằng cách chụp ảnh QR

Iphone

Android

4. 5. Chia sẻ đáp án QR cho người khác

Android

Iphone