Phiếu trả lời trắc nghiệm 2025

1. Mẫu phiếu do chấm thi cung cấp

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 này được thiết kế tương tự tờ phiếu trả lời trắc nghiệm thi TN 2025 của Bộ GD

Mẫu phiếu có 3 phần:

Học sinh tô ít hơn vẫn chấm được, tùy vào số lượng câu hỏi ở mỗi phần trong đề kiểm tra.

Bên dưới hình ảnh tờ phiếu và cách tạo bài chấm trong app "Chấm thi 2025"

Phiếu: QM 2025 - A4

Tạo bài chấm

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 này được thiết kế dạng phương ngang. Chúng tôi để sẵn file Word chứa nội dung đề kiểm tra và ảnh chứa vùng tô trắc nghiệm. Hoặc thầy/ cô có thể tải file ảnh chất lượng cao về và chèn vào đề kiểm tra của mình.

Mẫu phiếu có 3 phần:

Học sinh tô ít hơn vẫn chấm được, tùy vào số lượng câu hỏi ở mỗi phần trong đề kiểm tra.

Bên dưới hình ảnh tờ phiếu và cách tạo bài chấm trong app "Chấm thi 2025"

Ưu điểm:

Thao tác chấm: Khi chấm cần xoay ngang tờ giấy 90 độ, đưa vùng mã đề lên phía trên. 

Phiếu : QM 2025 - Toán

Tạo bài chấm

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 này, được thiết kế dạng phương ngang. Chúng tôi để sẵn file Word chứa nội dung đề kiểm tra và ảnh chứa vùng tô trắc nghiệm. Hoặc thầy/ cô có thể tải file ảnh chất lượng cao về và chèn vào đề kiểm tra của mình.

Mẫu phiếu có 3 phần:

Học sinh tô ít hơn vẫn chấm được, tùy vào số lượng câu hỏi ở mỗi phần trong đề kiểm tra.

Bên dưới hình ảnh tờ phiếu và cách tạo bài chấm trong app "Chấm thi 2025"

Ưu điểm:

Thao tác chấm: Khi chấm cần xoay ngang tờ giấy 90 độ, đưa vùng mã đề lên phía trên. 

Phiếu : QM 2025 - Lý, Hóa, Sinh, Địa

Tạo bài chấm

Mẫu phiếu được thiết kế dạng phương ngang. Chúng tôi để sẵn file Word chứa nội dung đề kiểm tra và ảnh chứa vùng tô trắc nghiệm. Hoặc thầy/ cô có thể tải file ảnh chất lượng cao về và chèn vào đề kiểm tra của mình.

Mẫu phiếu có 2 phần:

Học sinh tô ít hơn vẫn chấm được, tùy vào số lượng câu hỏi ở mỗi phần trong đề kiểm tra.

Bên dưới hình ảnh tờ phiếu và cách tạo bài chấm trong app "Chấm thi 2025"

Ưu điểm:

Thao tác chấm: Khi chấm cần xoay ngang tờ giấy 90 độ, đưa vùng mã đề lên phía trên. 

Phiếu : QM 2025 - Sử, Tin, Công Nghệ, GDPL

Tạo bài chấm

Mẫu phiếu được thiết kế dạng phương ngang. Chúng tôi để sẵn file Word chứa nội dung đề kiểm tra và ảnh chứa vùng tô trắc nghiệm. Hoặc thầy/ cô có thể tải file ảnh chất lượng cao về và chèn vào đề kiểm tra của mình.

Mẫu phiếu có 1 phần:

Học sinh tô ít hơn vẫn chấm được, tùy vào số lượng câu hỏi ở mỗi phần trong đề kiểm tra.

Bên dưới hình ảnh tờ phiếu và cách tạo bài chấm trong app "Chấm thi 2025"

Ưu điểm:

Thao tác chấm: Khi chấm cần xoay ngang tờ giấy 90 độ, đưa vùng mã đề lên phía trên. 

Phiếu : QM 2025 - Ngoại ngữ

Tạo bài chấm

2. Mẫu phiếu do App TNMaker cung cấp

1. Bản gốc

2. Thêm phách, xóa bớt câu, bỏ phần 3

3. Bỏ phần 3

4. Xóa bớt câu ở phần 1 và 2

5. Thêm phách, xóa bớt câu

6. Thêm phách, xóa bớt câu

3. Mẫu phiếu do App Azota cung cấp

Phiếu : Azota 2025 - A4

Tạo bài chấm

Phiếu : Azota 2025 - A4 TN và Tự luận

Tạo bài chấm

Phiếu : Azota 2025 - A5

Tạo bài chấm

Phiếu: Bộ GD 2025 - A4

Tạo bài chấm

Vấn đề: Sửa loại phiếu nếu lỡ chọn sai

Một khi thầy/ cô đã tạo bài chấm nhưng phát hiện mình chọn sai loại phiếu thì cần làm như ảnh ảnh hướng dẫn dưới đây để sửa tên loại phiếu.

Với Iphone

Với Android

Video: Giới thiệu Phiếu trả lời trắc nghiệm 2025

Video dưới đây chia sẻ tất tần tật về các Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm 2025 mà App chấm thi QM 2025 hỗ trợ:

Nội dung về:

Video: Hướng dẫn cách tô