Về chúng tôi

GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN

LỜI TỰA

Chúng tôi luôn nỗ lực, mong muốn mang đến giá trị tiện lợi thật sự cho Thầy cô , đáp lại sự tin yêu sử dụng của mọi người.

Chúng tôi luôn kiểm tra cẩn thận cho APP chấm thi, luôn bổ sung nhiều tính năng đáp ứng yêu cầu của nhiều thầy cô, và cán bộ chấm thi ở tất cả các cấp (từ Tiểu học, THCS, THPT, Đại học)

Nụ cười của Thầy cô và các bạn là niềm vui của chúng tôi ./.

Bản mô tả về App Chấm thi

Link tải bản giới thiệu PDF đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1HbtzPUUMmhrrF4-xm-pDltwwex5HnJTV/view?usp=sharing