Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG VIDEO
phiên bản cập nhật 13/12/2019

1.1. Hướng dẫn sử dụng cho iOS (Iphone, Ipad)
1.2. Hướng dẫn sử dụng cho Android (Samsung, Oppo, ...)2. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI PHIẾU TRẢ LỜI


2.1. Ý nghĩa các loại phiếu trả lời2.2. Link tải phiếu trả lời3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng hình ảnh4. NHẬP ĐÁP ÁN NHANH TỪ FILE EXCEL


4.1. Đưa đáp án từ file Excel vào App trên Iphone4.2. Đưa đáp án từ file Excel vào App trên Android (Sam Sung, Oppo, ...)4.3. Chuyển đáp án từ 1 phần mềm trộn đề bất kỳ sang Excel của App
5. Tải phần mềm chấm trắc nghiệm bằng cách ấn vào 1 trong 2 nút này 
(Iphone | Android)
Xem thêm 1 số tính năng của phần mềm