Tiện ích đáp án

Dưới đây, chamthi.com sẽ hướng dẫn thầy cô và các bạn nhập đán án vào phần mềm chấm trắc nghiệm trên điện thoại. Hiện tại chúng ta có 3 cách:

Cách 1. Nhập thủ công

  • Nhập mã đề

  • Ấn chọn đáp án đúng cho từng câu

Cách 2. Quét từ phiếu đã tô đúng

  • Dùng tờ phiếu đã tô đúng 100%

  • Quét tờ phiếu đó để có đáp án cho mã đề.

Cách 2: Bấm nút Camera để quét đáp án

Cách 3. Nhập từ file Excel đáp án đúng

  • Tải file excel mẫu của chúng tôi

  • Copy và Paste đáp án của bạn vào file Excel mẫu trên

  • Đưa vào app chấm thi QM

Cách 2: Bấm nút Camera để quét đáp án

Cách 4. Quét mã QR Code

  • Vào link: http://qrda.chamthi.com, chọn phần mềm trộn đề bạn đã sử dụng

  • Tải file đáp án excel của bạn lên sẽ có ảnh mã QR

  • Dùng điện thoại quét mã QR CODE trên.

Cách 2: Bấm nút Camera để quét đáp án