2g. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Thi thử 2022

2g. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Thi thử 2022

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 120 câu.

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 120 câu.

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục dành cho 3 môn tổ hợp.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại