3b. Phiếu A5 - 50 - Khổ giấy A3- Trắc nghiệm và Tự luận

3b. Phiếu A5 - 50 - Khổ giấy A3- Trắc nghiệm và Tự luận

  • Mẫu này khổ giấy A5, tối đa 50 câu

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A5 50".

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu.

  • Chúng tôi đã chèn ảnh vào file Word khổ A3, thầy cô vào tải file về sửa đổi thông tin nếu cần

  • Phải có máy in A3 để in loại phiếu này thầy/cô nhé.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Word từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại