2a. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Cắt phách

2a. A4 - 120 - Bộ GD - Cắt phách

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 120 câu

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 120 Bộ GD"

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 120 câu.

  • Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục, 3 môn tổ hợp

  • Với mẫu phiếu này, có phách để bảo mật thông tin thí sinh.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1tSUPzwp1WBWdkRJxm_zYbXJVmqKA9TvT

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại