4d. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - In màu

4d. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - In màu

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu, phiếu tô in màu cho đẹp.

  • Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 Trắc nghiệm và Tự luận"

  • Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu.

  • Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1u2UViOesEun8uphKVMwcgiYQsX0C_Knd?usp=sharing

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại