1a. Phiếu A4 - 50 - Bộ GD - 3 môn cùng đề

1a. A4 - 50 - Bộ GD - 3 môn cùng đề

  • Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 40 câu (thực chất là 50 câu, nhưng chúng tôi đã xóa bớt 10 câu). Là một phiên bản của họ Phiếu trả lời trắc nghiệm "A4 - 50 -Bộ GD"

  • Được thiết kế gồm 3 tờ phiếu đánh số câu lần lượt như sau: tờ 1 từ câu 1 đến câu 40, tờ 2 từ câu 41 đến câu 80, tờ 3 từ câu 81 đến câu 120. Chúng tôi có thiết kế sẵn loại có phách và không phách.

  • Loại phiếu này được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra cho một số đơn vị trường học. Một số trường học môn KHTN (Lý Hóa Sinh) và KHXH (Sử Địa GDCD), đề kiểm tra chung cho 3 môn, nhưng họ lại muốn mỗi môn thi thành phần học sinh sẽ tô trên 1 phiếu 40 câu (thay vì sử dụng phiếu có 120 câu "A4-120-Bộ GD").

  • Phiếu này tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại