Các tính năng sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm App QM

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các tính năng tiện ích của phần mềm chấm trắc nghiệm QM

1. NHÂN BẢN BÀI CHẤM

Thầy cô nên tạo một bài chấm cho một lớp hoặc một phòng thi. Đừng nên một bài chấm mà ta chấm cho quá nhiều lớp học quá nhiều phòng, lượng học sinh quá lớn, khó quản lý.

Ví dụ, ta cần kiểm tra 2 lớp 12A1 và 12A2, cùng một bài kiểm tra (với các mã đề giống nhau) thì ta nên sử dụng tính năng nhân bản bài chấm dưới đây.

1.1. Với Iphone, Ipad

1.2. Với Android (Samsung, Oppo, VSmart, ...)

2. CHỈNH TỐC ĐỘ CHẤM TỰ ĐỘNG

3. HIỆN NGAY KẾT QUẢ KHI CHẤM

4. CHIA SẺ BÀI ĐÃ CHẤM

4.1. Với Android (Samsung, Oppo, Vsmart ...)

4.2. Với Iphone , Ipad, ...

5. XÓA TẤT CẢ ẢNH ĐÃ CHẤM TRONG APP

Chỉ cần làm với Iphone

6. COPY ẢNH TỪ ANDROID VÀO MÁY TÍNH