Cách 3: Nhập đáp án từ File Excel vào App chấm thi.

đăng 03:00, 7 thg 5, 2019 bởi ChamThi   [ đã cập nhật 20:21, 24 thg 7, 2020 ]
BƯỚC 1: TẢI FILE ĐÁP ÁN MẪU NÀY VỀ

https://drive.google.com/file/d/1_7MztoKZcuBKmhwnhwt-VDIYl2Q1s8XO/view?usp=sharing


BƯỚC 2: LÀM THEO VIDEO

Phần 1: Hướng dẫn cho Iphone


Phần 2: Hướng dẫn cho Android

HỎI ĐÁP: TÔI CÓ FILE ĐÁP ÁN XUẤT TỪ PHẦN MỀM
TRỘN ĐỀ BẤT KỲ

Thực hiện: Mời thầy cô và các bạn xem video