Dưới đây, chamthi.com sẽ hướng dẫn thầy cô và các bạn nhập đán án
nhanh các mã đề từ máy tính vào phần mềm chấm trắc nghiệm trên điện thoại
Hiện tại chúng ta có 3 cách

Cách 1. NHẬP THỦ CÔNG
(Đơn giản nhất, ai cũng làm được)Cách 2. BẤM NÚT CAMERA ĐỂ QUÉT
(Có thể quét trực tiếp từ Mẫu phiếu đã tô Đáp án đúng)Cách 2: Bấm nút Camera để quét đáp án


Cách 3. NHẬP FILE EXCEL ĐÁP ÁN MẪU VÀO
(Có thể gửi file đáp án Excel đã làm từ máy tính lên Gmail hay Messenger hay Facebook, Zalo gì đó, sau đó tải về điện thoại và đưa vào App Chấm thi )

Cách 2: Bấm nút Camera để quét đáp án

Hiện tại chúng ta có 3 cách

Cách 4. QUÉT MÃ QR CODE
(Tải file đáp án Excel lên và sau đó dùng điện thoại quét mã QR CODE Đáp án)

Tải file đáp án excel lên
Dùng điện thoại quét mã QR CODE trên. Xong!

https://youtu.be/W5qy7l9wVMk