Hoạt động gần đây của trang web

02:39, 5 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Tải phiếu trả lời
09:52, 2 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Phần mềm chấm trắc nghiệm bằng điện thoại QM
09:32, 2 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
09:14, 2 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
02:23, 2 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
06:58, 1 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Tải phiếu trả lời
06:58, 1 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Tải phiếu trả lời
04:41, 1 thg 8, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
20:54, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã di chuyển trang 4b. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - File Ms Word
20:54, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa 5e. Phiếu A4-40 Ngang _ File Word - Bao gồm đề
20:54, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã di chuyển trang 5d. Phiếu A4 - 40 - Ngang - Cắt phách - File Word - TN và TL
20:52, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã di chuyển trang 3a. Phiếu A5 - 50 - Khổ giấy A3- Trắc nghiệm và Tự luận
11:33, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
11:23, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm
11:01, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
11:00, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã tạo Một số tính năng của Phần mềm chấm trắc nghiệm QM
02:35, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Phần mềm chấm trắc nghiệm bằng điện thoại QM
02:32, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã đính kèm 3288ce74c05d3c03654c.jpg vào Phần mềm chấm trắc nghiệm bằng điện thoại QM
02:26, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Hình ảnh kết quả chấm
02:26, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Hình ảnh kết quả chấm
02:26, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa Hình ảnh kết quả chấm
02:26, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã đính kèm 3288ce74c05d3c03654c.jpg vào Hình ảnh kết quả chấm
02:25, 27 thg 7, 2020 ChamThi đã tạo Hình ảnh kết quả chấm
20:53, 26 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa 2. Phiếu A4 - 120 - Bộ GD - Không phách
20:53, 26 thg 7, 2020 ChamThi đã chỉnh sửa 3. Phiếu A5 - 50

cũ hơn | mới hơn