3a. Phiếu A5 - 50 - Khổ giấy A3- Trắc nghiệm và Tự luận

Mẫu này khổ giấy A5, tối đa 50 câu
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A5 - 50"
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
Chúng tôi đã chèn ảnh vào file Word khổ A3, thầy cô vào tải file về sửa đổi thông tin nếu cần
- Phải có máy in A3 để in loại phiếu này thầy/cô nhé.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Word từ Google Drive, link bên dưới)2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại