4a. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - Cắt phách

Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 - Trắc nghiệm và Tự luận"
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
- Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận
- Với mẫu phiếu này, cắt phách để bảo mật thông tin thí sinh

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1v17MfDsbmxRtyWPq3tVKTl8F3WR_p_mg


2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại