1a. A4 - 50 - Bộ GD - Cắt phách

- Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 - 50-Bộ GD"
- Học sinh có thể tô ít hơn 50 câu vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
- Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục
- Với mẫu phiếu này, cắt phách để bảo mật thông tin thí sinh.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)
https://drive.google.com/drive/folders/1H7HPAeO4uwJ5M1iW0OZDOHNWdriS3Xeh

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại