5. Phiếu A4 - 40 - Ngang - file Ảnh

Mẫu này khổ ngang, tối đa 40 câu, dạng file ảnh
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 - 40 - Ngang"
- Các mẫu này tạo ra để giáo viên chèn ảnh vào trực tiếp đề file Ms. Word nếu cần
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 40 câu

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về file Ảnh từ Google Drive, link bên dưới)

Kiểu 1:


Kiểu 2:

Kiểu 3:

Kiểu 4:

Kiểu 5:

Kiểu 6:2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại