4c. Phiếu A4 - Trắc nghiệm và Tự luận - In màu

Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 50 câu, phiếu tô in màu cho đẹp.
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 - Trắc nghiệm và Tự luận"
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 50 câu
- Dùng cho thí sinh làm cả Trắc Nghiệm và Tự luận

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/1u2UViOesEun8uphKVMwcgiYQsX0C_Knd?usp=sharing


2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại