2. A4 - 120 - Bộ GD - Không phách

Mẫu này khổ giấy A4, tối đa 120 câu
- Học sinh có thể tô ít hơn vẫn chấm được, từ 1 đến 120 câu
- Tương tự mẫu phiếu 120 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục, 3 môn tổ hợp)

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)

https://drive.google.com/drive/folders/10aC5w26vrivZSFSajPVa-J9wa46416Ji

2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại