1d. A4 - 50 - Bộ GD - 2 môn cùng đề

- Mẫu này có file pdf, file 1 ghi sẵn từ câu 1 đến câu 40, file 2 ghi sẵn từ câu 41 đến câu 80
- Là một dạng phiếu chỉnh sửa từ phiếu gốc "A4 - 50-Bộ GD"
- Tương tự mẫu phiếu 50 câu thi THPT Quốc Gia của Bộ Giáo Dục
- Với mẫu phiếu này, thí sinh làm 2 môn thi, được in chung 1 đề.

1. Hình chỉ để xem trước mẫu phiếu (Tải về PDF từ Google Drive, link bên dưới)


2. Khi tạo bài chấm, chọn loại phiếu trong điện thoại