Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các tính năng tiện ích của phần mềm chấm trắc nghiệm QM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG HÌNH ẢNH
phiên bản cập nhật 08/2020

1. NHÂN BẢN BÀI CHẤM (để chấm nhiều lớp)

1.1. Với Iphone, Ipad1.2. Với Android (Samsung, Oppo, VSmart, ...)
2. CHỈNH TỐC ĐỘ CHẤM TỰ ĐỘNG
3. HIỆN NGAY KẾT QUẢ KHI CHẤM
4. CHIA SẺ BÀI ĐÃ CHẤM.

4.1. Với Android (Samsung, Oppo, Vsmart ...)
4.2. Với  Iphone , Ipad, ...
5. XÓA TẤT CẢ ẢNH ĐÃ CHẤM TRONG APP
4.1. Chỉ cần với Iphone

6. COPY ẢNH TỪ ANDROID VÀO MÁY TÍNH